Har katten diabetes? Information om behandling

Diabetes eller sockersjuka drabbar inte bara människor. Veterinärer ställer regelbundet denna diagnos även på katt, enligt vissa uppskattningar hos inte mindre än ett av hundra djur. Det handlar främst om äldre katter mellan 8 och 13 år, men sjukdomen kan också drabba yngre djur. Kan man förebygga diabetes hos katter? Och vad händer om veterinären konstaterar att katten har diabetes?

Förebygga diabetes hos katter

Liksom hos människor finns det vissa faktorer som ökar risken för katter att utveckla diabetes. Ibland finns det en historik av diabetes ”i familjen” och då kan orsaken vara genetiskt betingad. Andra bidragande orsaker till diabetes kan vara rubbad hormonbalans, biverkningar av medicinering eller övervikt och för lite motion. Och det sista är ju något du kan påverka! Planera för regelbundna lekstunder med din katt och håll ett öga på kattens vikt. Om nödvändigt se till att katten går ned i vikt, men rådgör först med din veterinär hur du bäst gör detta. Att låta katten fasta är ingen god idé! 

Symptom som kan tyda på att katten har diabetes

Misstänker du att din katt kan ha drabbats av diabetes? Var uppmärksam på följande symptom:

  • Katten dricker och kissar ovanligt mycket
  • Katten äter ordentligt (eller till och med mer än vanligt) men går ändå ned i vikt. I många fall blir katten efter denna fas loj och matvägrar
  • Vid långt framskriden diabetes kan kattens andedräkt lukta aceton

Ta omedelbart din katt till veterinären om du känner igen ett eller flera av dessa symptom.

Behandling: det ena fallet är inte det andra likt

Behandling av diabetes hos katter varierar från fall till fall och beror på:

  • Vilken typ och i vilken fas sjukdomen är
  • Andra eventuella åkommor eller läkemedel som katten får
  •  Dina omständigheter: kommer det fungera att ge katten en injektion två gånger om dagen och övervaka hur katten mår?
  • Kattens personlighet: är den lätt att hantera?

Möjliga diabetesbehandlingar för katter

  • Du ger själv insulininjektionerna (efter måltider) 1-2 gånger per dag. Det är din veterinär som fastställer den mängd och intervall som krävs.
  • Ett anpassat foderschema. Ge katten lika stor mängd foder varje dag. Följ ett fast schema varje dag.
  • En anpassad diet. Det finns specialfoder för katter med diabetes, men rådgör först med din veterinär för att fastställa vilket foder som är lämpligt för just din katt.