Avmaskning

Hur man avmaskar sitt husdjur på bästa sätt är viktigt att känna till och ha kunskap om. Valpar och kattungar behöver avmaskas rutinmässigt, det är även viktigt att vara uppmärksam på om ditt husdjur visar tecken på att ha mask. Man kan enkelt med hjälp av ett träckprov undersöka om djuret har mask och då även komma fram till vilken typ av mask djuret har så att rätt behandling kan sättas in. Tecken på maskinfektion kan vara diarré, kräkningar, viktminskning och blodbrist.
Om djuret har några av dessa symptom ska du omedelbart rådgöra med din veterinär!

De vanligaste maskarna hos hund och katt är spolmask och bandmask.

Om du ska ut och resa med din hund, till exempel till Norge gäller andra regler. Du kan läsa mer om detta på jordbruksverkets hemsida