Tips på hur du kan motionera din katt med artros

Har veterinären konstaterat att din katt lider av artros?
Då är det viktigt att katten fortsätter att röra sig. Motionen håller nämligen lederna mjuka och förhindrar att katten går upp i vikt. Övervikt är en faktor som påverkar lederna negativt och kan leda till att artrosen förvärras.

Du kan aktivera din katt med några enkla knep:

  • Använd exempelvis foderbollar. Lägg i några bitar torrfoder i bollen och rulla iväg den. Då ramlar fodret ut bit för bit. Men tänk på att fördela kattens fodergiva så att du inte överskrider kattens dagliga foderintag
  • Sprid ut matskålarna i bostaden, så att katten aktiverar sig när den letar efter sitt foder
  • Lek med din katt. Du kan till exempel lysa med en ficklampa på väggen för att katten ska komma igång och leka

 

Tänk på att katten inte ska hoppa för högt eller göra för snabba vändningar när ni leker då det kan belasta lederna för mycket.

Integritets- och cookiepolicy

Senaste uppdatering: 26 januari 2021
 

Koncernen Vetoquinol och bolagen som ingår i denna (i detta dokument gemensamt kallade ”koncernen”, ”vi”, ”vår” och ”våra”) eftersträvar att respektera dina uppgifter och din integritet och vinnlägger sig om att skydda personliga upplysningar gällande dig. Vi vill be dig att noga läsa det som följer för att veta på vilket sätt vi samlar in och använder dina personuppgifter och vilka valmöjligheter du har till ditt förfogande när det gäller hur de används.

För syften som avser denna integritets- och cookiepolicy (hädanefter ”integritets- och cookiepolicy”), är den personuppgiftsansvarige bolaget Vetoquinol SA, ett bolag som är registrerat hos det franska bolagsverket i Vesoul/Gray under nummer 676 250 111 och vars huvudkontor är beläget i Magny-Vernois, 70200 Lure, Frankrike.
Denna integritets- och cookiepolicy gäller för koncernens utbud av produkter och tjänster (”produkter och tjänster”) på vår webbplats https://www.myhappypet.se/ (hädanefter kallad ”webbplatsen”) och särskilt för

Denna integritets- och cookiepolicy gäller oavsett om du är ”besökare” (vilket betyder att du helt enkelt tittar på produkter och tjänster) eller ”användare” (vilket betyder att du är registrerad på webbplatsen).
Denna integritets- och cookiepolicy styr då användningen av webbplatsen oberoende av det sätt på vilket du ansluter dig till den.
Genom att ansluta dig till eller använda webbplatsen och genom att skicka oss information via webbplatsen, godtar du denna integritets- och cookiepolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet tittar igenom denna integritets- och cookiepolicy då vi med jämna mellanrum uppdaterar den och gör ändringar i den.
 

VILKA UPPGIFTER OM MIG SAMLAS IN?

Uppgifter som inte identifierar dig  
Du kan besöka vår webbplats utan att lämna någon information som gör att du identifierar dig, såvida du inte beslutar dig för att bli användare av en webbplats där registrering behövs.
Faktum är att i likhet med de flesta onlinetjänster, så varje gång du besöker vår webbplats, samlar vi automatiskt in vissa uppgifter och information om dig och/eller om din dator utan att dessa identifierar dig. Denna information är bland annat

När du ansluter dig till, besöker och/eller använder vår webbplats kan vi alltså följa ditt besök och samla in vissa uppgifter som rör din användning av produkterna och tjänsterna samt din webbaktivitet i enlighet med vad som beskrivs nedan i avsnittet om cookies.
 
Personuppgifter  

I vissa fall, bland annat när du registrerar dig, tar kontakt eller begär dokumentation, kommer du att kunna ombes att lämna vissa personuppgifter, såsom för- och efternamn, e-postadress och telefonnummer (hädanefter kallade ”personuppgifter”).
När du kontaktar oss eller när du begär information via e-post, eller vanlig post, samlar vi in de personuppgifter som du frivilligt väljer att meddela oss.
Om du emellertid inte vill meddela dessa personuppgifter, kan vissa av de tjänster och/eller valmöjligheter som finns tillgängliga på webbplatsen och/eller som är förbundna med vårt utbud av produkter och tjänster komma att inte vara tillgängliga.
Vi samlar även in personuppgifter när webbplatsen låter dig registrera dig på ”Min sida/Mitt konto”. Då kommer vi att be dig lämna vissa personuppgifter, såsom för- och efternamn, titel, födelseår, e-postadress, postadress, hemvistland, arbetsgivare och telefonnummer. Vi kan också erhålla personuppgifter via din webbläsare, såsom din IP-adress, då denna är ett nummer som automatiskt tilldelas din dator när du använder internet.
Vi kan likaledes erhålla dina personuppgifter via andra källor. Till exempel kan vi be en extern dataleverantör eller datainsamlare att förse oss med ytterligare personuppgifter gällande våra befintliga kunder (datatillägg eller ”data appending”), särskilt personuppgifter utifrån din profil eller dina publikationer på en tredje parts sociala nätverk. Vi kan även erhålla personuppgifter från tredje parter som vi samarbetar med eller om vi förvärvar andra bolag.  
Vi kan också samla in personuppgifter som finns i din profil på ett utomstående socialt nätverk (särskilt Facebook) om du tillåter att det sociala nätverket lämnar dem till oss eller om du själv lägger ut dem offentligt. Dessa personuppgifter kan vara allmänna uppgifter som rör ditt konto (till exempel namn, e-postadress, profilfoto, kön, födelsedatum, nuvarande bostadsort, användarnamn, vänlista osv.) och all annan information eller aktivitet som du tillåter att det utomstående sociala nätverket lämnar till oss eller som du lägger ut offentligt i din profil. Vi kan till exempel erhålla dina uppgifter angående sociala nätverk (eller en del av dem) när du laddar ner eller interagerar med någon av våra applikationer på webbplatsen för ett socialt nätverk (särskilt Facebook). För att veta mer om det sätt på vilket dina uppgifter som rör sociala nätverk kan erhållas av oss, ber vi att du vänder dig till det berörda sociala nätverkets webbplats.
  

HUR ANVÄNDS MINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifterna meddelas oss på webbplatsen, antingen utifrån ditt samtycke (begäran om information eller dokumentation) eller genom ett avtal (kontaktformulär eller registrering på vår webbplats för att ta del av produkterna och tjänsterna). Vi kan använda de personuppgifter som du förmedlar till oss via webbplatsen bland annat för att

 

HUR FÖRVARAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter som används inom ramen för användningen av webbplatsen
Vi lagrar dessa personuppgifter under en begränsad tid och en tid som är nödvändig för det syfte i vilket vi behandlar dem och i vilket fall som helst under den tid som behövs för att uppfylla ett rättsligt eller regelmässigt krav.  
 
Personuppgifter som används för att skicka dig dokumentation

Dina personuppgifter kommer att bevaras så länge som ditt abonnemang är aktivt. Du kan när som helst avsluta det genom att säga upp det via den angivna länken. I vilket fall som helst kommer dina personuppgifter att raderas om ingen kontakt från din sida har tagits under tre år.
 
Personuppgifter som används för att skicka dig erbjudanden

Dina personuppgifter kommer att bevaras så länge som du godkänner att ta emot våra erbjudanden. Du kan när som helst avböja att ta emot dem genom att säga upp prenumerationen via den angivna länken. I vilket fall som helst kommer dina personuppgifter att raderas om ingen kontakt från din sida har tagits under tre år.
 
Personuppgifter som används inom ramen för en affärsförbindelse

Vi lagrar dessa personuppgifter under en begränsad tid och en tid som är nödvändig för det syfte i vilket vi behandlar dem, det vill säga under hela den tid som vår avtalsmässiga relation pågår och i vilket fall som helst under den tid som behövs för att uppfylla ett rättsligt eller regelmässigt krav. 
 

HUR DELAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Överföring till länder utanför Europeiska unionen
När behandlingen av dina personuppgifter innebär att de överförs till länder utanför Europeiska unionen, sker överföringen till de länder som Europeiska kommissionen anser ge tillräckligt skydd för uppgifter och/eller så omgärdas den av lämpliga garantier och grundar sig på standardvillkor enligt modeller som utgivits av Europeiska kommissionen.
 
Bolagen i koncernen
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med de bolag som ingår i koncernen. För mer information om koncernens bolag, gå till http://www.vetoquinol.com/fr/implantation/home.
 
Tjänsteleverantörer 

Inom ramen för vår verksamhet kan vi även förmås att överföra dina personuppgifter till tjänsteleverantörer. Dessa tjänsteleverantörer använder personuppgifterna uteslutande för att låta oss tillhandahålla produkter och tjänster. Till exempel kan dessa tjänsteleverantörer förmedla IT-tjänster, rekryteringstjänster, vara våra partners inom logistik och marknadsföring, vårt webbhotell eller leverantörer som hjälper oss att förvalta uppgifter, distribuera e-post och analysera information. Vi lämnar bara ut de personuppgifter som våra tjänsteleverantörer behöver för att leverera sina tjänster och vi samarbetar med dem för att skydda dina personuppgifter.
Vi överlämnar inga personuppgifter till företag för deras egna marknadsförings- och affärsbehov. Däremot kan vi lämna ut dina personuppgifter till våra affärspartners uteslutande för att förse dig med produkterna eller tjänsterna eller med jämförbara produkter och tjänster som kan intressera dig.
 
Rättsliga skyldigheter 

Vi kan även förmås att lämna ut personuppgifter på begäran av en administrativ myndighet (skattemyndighet, datainspektionsmyndighet) och/eller en rättslig myndighet (till följd av en dom, ett juridiskt beslut eller ett föreläggande från domstol) på enkel begäran eller om lagen så kräver, i syfte att värna om våra eller andras rättigheter, tillgångar och säkerhet.
Om inget annat anges i denna integritets- och cookiepolicy eller om vi har ditt tidigare godkännande, kommer vi inte att sälja, saluföra eller låna ut personuppgifter till andra bolag under vår normala verksamhet. Inom ramen för en eventuell omorganisering av bolagen i koncernen (förvärv, fusion, delvis överföring av tillgångar) kommer dina personuppgifter dock att kunna lämnas ut till ett annat bolag, men detta utlämnande kommer då att lyda under gällande integritets- och cookiepolicy.
 

HUR KAN JAG VETA ATT MINA PERSONUPPGIFTER FÖRVARAS PÅ ETT SÄKERT SÄTT?

Vi vidtar en rad säkerhetsåtgärder för att undvika förlust, kapning eller felaktig användning av dina personuppgifter som du har lämnat till oss på webbplatsen. För att garantera säkerheten för de uppgifter som du lämnar online under överföringen, använder vi enheter för kryptering, autentisering och flödesanalys och vi utför bland annat kontroller av säkerheten i webbhotellmiljön.
 

VAD ÄR COOKIES? HUR ANVÄNDS DE?

En cookie är en textfil som placeras på den enhet du använder för att få åtkomst till internet (dator, mobiltelefon, surfplatta osv.) när du ska besöka en webbplats via din webbläsare.
Vi placerar en unik identifierare i cookien och använder cookien för att förbinda din dator med information som vi lagrar i vår databas.
Den innehåller flera uppgifter som gör det möjligt att känna igen dig, såsom

Vi använder cookies för att

Cookies innehåller inga personuppgifter och gör det inte möjligt att få tillgång till din dator.
Giltighetstiden för samtycke till placering av cookies är 13 månader. När denna går ut, kommer vi på nytt att be om ditt samtycke.
Vid ditt första besök på vår webbplats kommer en banner med information att visas nederst på sidan. Genom att fortsätta att navigera på webbplatsen efter att ha klickat på ”Jag godkänner”, samtycker du uttryckligen till att koncernen kan placera alla sina cookies på din enhet (cookies förbundna med riktad reklam, vissa cookies för att mäta antalet besökare och cookies från sociala nätverk som särskilt genereras via deras delaknappar när de samlar in personuppgifter). Bannern kommer att stå kvar tills du fortsätter att navigera, det vill säga tills du gör ett val. Om du inte vill godkänna alla eller en del av dessa cookies, rekommenderar vi att du klickar på länken ”Anpassa” på bannern och följer de detaljerade anvisningarna för hur du kan avböja alla eller delar av dem.
Du kan när som helst ändra parametrarna i din webbläsare för att godkänna, anpassa eller tvärtom avböja cookies. Du erbjuds flera valmöjligheter: Att godkänna alla cookies, att bli meddelad när en cookie har registrerats eller att systematiskt avböja alla cookies.
Du har också möjlighet att ompröva ditt val när som helst under tiden du navigerar genom att klicka på ”Hantera tjänster” längst ned till höger på din skärm.
Varje webbläsare erbjuder olika konfigureringssätt för hantering av cookies. Vanligtvis står dessa beskrivna i hjälpmenyn till varje webbläsare. Om du använder en webbläsarversion som är annan än dem som står på listan nedan, uppmanar vi dig att gå till menyn ”Hjälp” i din webbläsare. Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari och Opera.
 

PÅ VILKET SÄTT KAN JAG PÅVERKAS AV DE LÄNKAR SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN SOM HÄNVISAR TILL ANDRA ÄN KONCERNENS WEBBPLATSER?

Koncernen kan erbjuda olika länkar till webbplatser som är förbundna med bolag knutna till koncernen.
Vi kan placera länkar som kallas hypertextlänkar på vår webbplats och som går till andra webbplatser och applikationer som drivs av utomstående aktörer. Dessa länkar avser endast att underlätta navigationen för dig och syftar till att ge dig så fullständig information som möjligt. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatser och applikationer, vilka inte tillhör koncernen och har sina egna integritetspolicyer. Följaktligen kan koncernen inte av någon som helst anledning hållas ansvarig vad avser bland annat exakthet, relevans, tillgänglighet och tillförlitlighet gällande information och produkter och tjänster som erbjuds på dessa webbplatser samt skyddet av upphovsrättigheter på dessa utomstående webbplatser och applikationer som kan nås via vår webbplats. Vi vill således uppmuntra dig att titta i villkoren och policyerna för integritetsskydd för varje utomstående webbplats och applikation innan du använder dem. Kom ihåg att när du lämnar vår webbplats, gäller inte längre vår integritets- och cookiepolicy.
I övrigt är koncernen inte ansvarig för hypertextlänkar som går till dess egen webbplats och som utomstående webbplatser skulle kunna integrera på sina egna sidor även om koncernen skulle ha godkänt att den utomstående förläggaren vid webbplatsen i fråga placerade en sådan länk.
Slutligen, och mer allmänt, förbjuder koncernen varje person att placera en hypertextlänk som går till en eller flera sidor på koncernens webbplats utan att koncernen godkänt detta i förväg.  
 

HUR KAN JAG AVBÖJA/SÄGA UPP PRENUMERATIONEN PÅ E-POSTUTSKICK ELLER AVBÖJA ATT MINA PERSONUPPGIFTER ÖVERFÖRS TILL TJÄNSTELEVERANTÖRER?

Om du inte längre vill få e-post från koncernen med information om evenemang, nya produkter och tjänster eller jämförbara produkter och tjänster eller e-post med annan affärsmässig information, räcker det att du klickar på länken ”avprenumerera” som finns nederst i varje e-postmeddelande. Du kommer direkt att dirigeras till en sida för avprenumeration på vilken du kan stryka din registrering för e-post.
 

HUR KAN JAG FÅ TILLGÅNG TILL UPPGIFTERNA PÅ ”MIN SIDA”, UPPDATERA DEM ELLER RADERA DEM?

Du kan koppla upp dig till ”Min sida”/”Mitt konto” när webbplatsen låter dig göra detta. Så snart du är uppkopplad kan du ändra dina kontaktuppgifter och uppdatera dina personuppgifter. Det är ditt ansvar att skydda dina autentiseringsuppgifter (särskilt ditt användarnamn och lösenord). Du har också möjlighet att avprenumerera genom att radera ditt konto.
 

VILKA ÄR MINA RÄTTIGHETER RÖRANDE MINA PERSONUPPGIFTER?

Enligt den rättsliga och regelmässiga ramen som gäller för skydd av personuppgifter och integritetsskydd, särskilt GDPR, samt enligt gällande fransk lagstiftning och rekommendationer från oberoende offentliga myndigheter som upprättats av Europeiska unionens medlemsstater och som har i uppdrag att kontrollera denna rättsliga och regelmässiga ram, har du rätt att få tillgång till, rätta, göra invändningar mot, radera och begränsa behandlingen av dina personuppgifter samt rätt till dataportabilitet gällande dem.
Du har även rätt att ange vad som ska hända med dina personuppgifter efter att du avlidit.
I detta syfte kan du kontakta bolaget Vetoquinol SA när som helst via brev till följande adress: Vetoquinol SA – DPO – Magny-Vernois, 70200 Lure, Frankrike eller via e-post till DPO@vetoquinol.com.
Gällande reklamationer kan du välja att vända dig till datainspektionsmyndigheten.
 

VAD SKA JAG GÖRA OM JAG HAR ANDRA FRÅGOR GÄLLANDE INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICYN?

Om du har frågor eller hyser tvivel vad gäller denna integritets- och cookiepolicy kan du kontakta oss via formuläret som finns på vår webbplats https://www.vetoquinol.se eller skicka oss ett brev till Vetoquinol SA – DPO – Magny-Vernois, 70200 Lure, Frankrike.
Du kan också skicka e-post till vårt dataskyddsombud på DPO@vetoquinol.com.
 

VILKEN LAGSTIFTNING GÄLLER FÖR DENNA INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY?

Denna integritets- och cookiepolicy lyder under fransk lag och från den 25 maj 2018 under den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 av den 27 april 2016 (”GDPR”). Notera att denna policy kan ändras för att ta hänsyn till den rättsliga utvecklingen.