Tecken på artros hos hund och katt

Något som ofta märks är att djuret ”saktar ned”, sover mer och minskar sin aktivitetsnivå. Det kan vara en naturlig följd av åldrande, men det kan också bero på att djuret lider av artros. Det finns även andra, mer eller mindre subtila tecken som kan tyda på att djuret är besvärat eller har ont.

Kanske rusar hunden inte längre uppför trappan som den brukade göra, eller så tar det lite längre tid innan den återhämtat sig efter en lång dag med aktiva lekar. Kanske ligger hunden hellre kvar på sin plats i stället för att följa dig.

Vanliga tecken på artros hos hund är:

  • Svårt att resa sig efter vila
  • Svårt att hoppa in i bilen eller att gå ned för trappan
  • Hamnar på efterkälken när ni promenerar
  • Skäller eller gnäller mer/mindre
  • Gnäller när den reser sig upp 
  • Morrar när du rör vid den

Katter är aktiva på ett annat sätt än hundar. Därför kommer symptomen på artros att vara annorlunda och kan bland annat visa sig genom att katten använder sin klösmöbel mindre eller att de inte längre tvättar sig som den brukar.
Vanliga tecken på artros hos katter kan vara:

  • Mindre aktiv
  • Inte längre rumsren eftersom den har svårt att ta sig in i kattlådan
  • Håller sig gömd eller undviker kontakt
  • Fräser eller klöser när du rör den

 

Detta är bara några exempel. Om du märker förändringar i ditt djurs beteende, kontakta alltid din veterinär.